نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

اطلاعیه برگزاری دوره های آموزشی مجازی مبحث 19/مرکز تحقیقات راه و شهرسازی ویژه تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال

دوره های آموزشی/ مجازی صرفه جویی در مصرف انرژی ( مبحث ۱۹ ) مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی ویژه تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال در ۴ رشته

عمران(زمان آزمون آنلاین
شنبه ۲۳ تیر ساعت ۱۹:۰۰ کلاس آنلاین : سه شنبه ۱۹ تیر از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ )

معماری (زمان آزمون آنلاین
شنبه ۲۳ تیرماه ساعت ۱۶:۰۰ ، کلاس آنلاین : شنبه ۱۶ تیر از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ )

مکانیک (زمان آزمون آنلاین
شنبه ۲۳ تیر ساعت ۱۷:۰۰ ، کلاس آنلاین یکشنبه ۱۷ تیر از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ )

برق ( زمان آزمون آنلاین شنبه ۲۳  تیر ساعت ۱۸:۰۰ ، کلاس آنلاین دوشنبه ۱۸ تیر از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ )


لینک ثبت نام اعضای عمران :   

http://B2n.ir/Omran4

لینک ثبت نام اعضای معماری :

http://B2n.ir/Memari4

لینک ثبت نام اعضای مکانیک :

http://B2n.ir/Mecanik

لینک ثبت نام اعضای برق :

http://B2n.ir/Bargh4


با توجه به عدم ارسال پیامک شروع دوره برای ثبت نام کنندگان از مرکز تحقیقات ، روز و ساعت کلاس و آزمون خود را به یاد داشته باشید.


نویسنده : روابط عمومی

نظرات 0