نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

ابلاغ تعرفه های طراحی و‌نظارت ۱۴۰۳ سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه

ابلاغ تعرفه های طراحی و‌نظارت ۱۴۰۳ سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه

به استناد ابلاغیه های وزارت محترم  راه وشهرسازی تعرفه های خدمات مهندسی در طراحی ونظارت چهار رشته مهندسی به پیوست ابلاغ می گردد.

- این تعرفه در بخش طراحی به دستور نقشه هایی که از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۰۷ در دبیرخانه سازمان ثبت می شود اعمال می گردد.
- در بخش نظارت شامل پروژه هایی می گردد که فیش نظارت آن از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۰۷ به بعد صادر می گردد.
- تعرفه های  نظارت نقشه برداری و نظارت بر لوله‌کشی گاز خانگی و تجاری و حق الزحمه مهندسان شهرساز  فعلا بدون تغییر می باشد.

 

/upload/ContentFiles/1403/file/tarefeh.tir1403.pdf


نویسنده : روابط عمومی

نظرات 0