نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

دوره آموزشی/مجازی ""اصول گزارش نویسی و انطباق پروانه ویژه مهندسین ناظر (عمران و معماری)

دوره آموزشی/مجازی ""اصول گزارش نویسی و انطباق پروانه ویژه مهندسین ناظر (عمران و معماری)

زمان برگزاری : شنبه و یکشنبه ۳۰ و ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳
از ساعت  ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰
برگزارکننده : مدیریت آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور


سرفصل دوره:

- آشنایی با قوانین و مقررات جهت انجام نظارت بر ساختمانهای شهری
- آشنایی با امور لازم جهت انجام توسط مهندسین ناظر از صدور پروانه تا آغاز عملیات اجرا  
- آشنایی با وظایف ناظر در خصوص نگارش گزارشات مرحله ای و اعلام تخلفات ساختمانی
- بررسی نکات مهم پروانه ساختمانی در خصوص کنترل بر و کف پروژه و مسئولیتهای ناظرین عمران و معماری
- نحوه کنترل ابعاد پروانه در سند و ابعاد موجود در زمین
- نکات اجرایی در پیاده کردن پروانه ساختمانی در زمین با اعمال محدودیتهای درز انقطاع و عرض گذر و اصلاحی ملک
- بررسی مثالهای متعدد شامل تجمیع ۲ الی ۴ پلاک و عدم انطباق ابعادی و رسم کروکی و کنترل با نقشه های مصوبنویسنده : روابط عمومی

نظرات 0