نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

دوره آموزشی/مجازی " نکات ویژه در طراحی و اجرای فونداسیون ساختمان های بلند"

دوره آموزشی/مجازی " نکات ویژه در طراحی و اجرای فونداسیون ساختمان های بلند"

زمان برگزاری : دوشنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۳
از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰
برگزارکننده : مدیریت آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

سرفصل دوره:

- کاربرد آزمایشات بارگذاری استاتیکی و دینامیکی شمع ها در طراحی
- محاسبات تقریبی براورد تعداد شمع ها در ساختمانهای بلند
- کنترلهای نشست و دوران در فونداسیون عمیق
- اندرکنش خاک سازه در ساختمانهای بلند
- نکات ویژه کنترل اجرا شمع ها
- ارزیابی عملکرد فونداسیون عمیق با شمع های دارای ضعف اجرایینویسنده : روابط عمومی

نظرات 0