نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

دوره آموزشی/مجازی"گام به گام انطباق پروانه ساختمانی با عملیات اجرایی و نقشه ها"

دوره آموزشی/مجازی"گام به گام انطباق پروانه ساختمانی با عملیات اجرایی و نقشه ها"

زمان برگزاری : شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۳
از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰
برگزارکننده : مدیریت آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

سرفصل دوره:

- بررسی نکات مهم پروانه ساختمانی در خصوص کنترل بر و کف پروژه و مسئولیتهای ناظرین عمران و معماری
- نحوه کنترل ابعاد پروانه در سند و ابعاد موجود در زمین
- نکات اجرایی در پیاده کردن پروانه ساختمانی در زمین با اعمال محدودیتهای درز انقطاع و عرض گذر و اصلاحی ملک
- بررسی مثالهای متعدد شامل تجمیع 2 الی 4 پلاک و عدم انطباق ابعادی و رسم کروکی و کنترل با نقشه های مصوب


نویسنده : روابط عمومی

نظرات 0