نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

با رای مردم و برای ایران : دکتر مسعود پزشکیان نهمین رئیس جمهوری اسلامی ایران شد.

با رای مردم و برای ایران : دکتر مسعود پزشکیان نهمین رئیس جمهوری اسلامی ایران شد.
بنا یه اعلام وزارت کشور ، دکتر مسعود پزشکیان با رای ۱۶.۳۸۴.۴۰۳ از مردم ، به عنوان نهمین رئیس جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد.
سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه این انتخاب شایسته را تبریک گفته و برای ایران و صنعت ساختمان کشور آرزوی روزهای بهتر را دارد.

 


نویسنده : روابط عمومی

نظرات 0