نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

تمدید اعتبار الکترونیکی صلاحیت ارائه خدمات کارشناسی ماده ۲۷

مکاتبه مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان و ابلاغ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ارتباط با تمدید اعتبار الکترونیکی صلاحیت ارائه خدمات کارشناسی ماده ۲۷ پس از پایان مدت اعتبار

 

دستورالعمل نحوه اعطای صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی موضوع ماده ۲۷ قانون

 

 

 


نویسنده : روابط عمومی

نظرات 0