نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

تمدید مهلت زمان مراجعه حضوری داوطلبان عضویت در هیات مدیره دوره دهم به هیات اجرایی جهت تکمیل فرآیند ثبت نام

مکاتبه مدیرکل و رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات کشور در رابطه با تمدید مهلت زمان مراجعه حضوری داوطلبان به هیات اجرایی جهت تکمیل فرآیند ثبت نام

- صرفا مهلت مراجعه حضوری داوطلبانی که‌موفق به تکمیل فرآیند ثبت نام خویش در سامانه جامع انتخابات نظام مهندسی ساختمان کشور تا پایان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۷ شده اند تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۱ تمدید می گردد‌.


نویسنده : روابط عمومی

نظرات 0