نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

تاکید در خصوص الزامی شدن رعایت ضوابط مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان

مکاتبه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در رابطه با تاکید در خصوص الزامی شدن رعایت ضوابط مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان به انضمام چک لیست طراحی و نظارت و بازرسی مبحث ۱۹

 

دانلود چک لیست طراحی مبحث 19

دانلود چک لیست نظارت و بازرسی مبحث19

 


نویسنده : روابط عمومی

نظرات 0