نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

قطعنامه پایانی اجلاس بیست و هفتم با تاکید بر مسائل جامعه مهندسی منتشر شد

قطعنامه پایانی اجلاس بیست و هفتم با تاکید بر مسائل جامعه مهندسی منتشر شد.

در ابتدای این سند، «توجه‌به اهداف راهبردی سازمان، خط‌مشی‌های تبیین شده شورای مرکزی دوره نهم، مباحث مطرح شده در نشست‌های تخصصی رشته‌های هفت‌گانه و با درنظرگرفتن مطالبات اعضای فرهیخته سازمان» از جمله مفاد مهم و مصوب قطعنامه ذکر شده است.
در بخش دیگر مقدمه تاکید شده: «دبیرخانه دائمی هیأت عمومی می‌بایستی در راستای تعمیق و گسترش همکاری سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای مرتبط با صنعت ساختمان با رویکرد ارتقای جایگاه سازمان، نسبت به پیگیری اجرای مفاد قطعنامه اهتمام ورزد.»

 


نویسنده : روابط عمومی

نظرات 0